Bevægelse i hverdagen

Med udgangspunkt i pædagogisk idræt, som både tager højde for børnenes fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling, er det vores hensigt at tænke så meget bevægelse ind i hverdagen som muligt.

Rumindretning
Nogle rum er indrettet til kreativitet, ro og fordybelse, og andre er indrettet til at børnene kan være mere fysisk aktive. 

Vi tilstræber, at ethvert barn har adgang til vores store motorik rum min. 2 gange om ugen.

Udendørsarealer
Vores udendørsarealer tilbyder også en del fysisk aktivitet, så som klatring, boldspil, cykling og struktureret løbeleg. Vi har desuden adgang til den store boldbane ved siden af børnehaven.

Bevægelsesuger
I perioder tilrettelægger vi bevægelsesuger, samt uger med særlig sportsaktivitet. Det er noget børnene er rigtig glade for.