Bevægelse og kognitiv udvikling

Det er dokumenteret, at fysisk aktivitet har stor indvirkning på flere udviklingsområder.

Fysisk aktivitet fremmer læring i forhold til løse at problemer, tænke logisk, koncentrere sig og udvikle sprogfærdigheder.

I Gentofte Børnehave har vi også stort fokus på at fremme de sociale kompetencer igennem fysisk aktivitet.